EPT en Gestalttherapie Wageningen

Gestalttherapie en Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie (EPT)

kunnen je helpen dichterbij je authentieke gevoelens en verlangens te komen zodat je nieuwe mogelijkheden ontdekt om met problemen om te gaan. Je leert om de verantwoordelijkheid te dragen voor wie je bent en wat je doet.

Psychosociale problemen:
Er kan een periode in je leven zijn dat je geen of weinig contact meer hebt met wat je werkelijk voelt, wat je wilt en wie je bent. Dan kunnen er ook allerlei problemen ontstaan: lichamelijke klachten (hoofdpijn, rugpijn, slaapproblemen, enz.) maar ook psychosociale problemen zoals depressieve-, onzekere- of eenzame gevoelens. Ook kan het zijn dat je je niet meer van betekenis voelt voor anderen.

Bewustwordingproces:
'Ontluikend leven' Huub Kortekaar(1953)Patronen ontstaan in ieder mensenleven. Ooit was het nodig om je op een bepaalde manier te gedragen en te reageren. Toen was dat een juiste oplossing in die situatie. Maar vaak gaat een bepaalde manier van gedragen (zoals zorgen voor een ander, altijd je best doen, hard voor jezelf zijn) een gewoonte worden, zonder dat het nodig is en zonder dat het een bewuste keuze is. Het is dan een beperkend patroon geworden. Je hiervan bewust worden is de eerste stap. Vervolgens ontdek je weer keuzemogelijkheden om te doen wat je wilt en te zijn wie je bent.

Gestalttherapie en Ervaringgerichte Psychosociale therapie:
Encontro maakt gebruik van Gestalt en EPT en biedt je de mogelijkheid om jezelf beter te leren kennen en bewuster in het leven te staan. ‘Wat voel ik, wat denk ik, wat vind ik’ zijn dan belangrijke vragen die weer duidelijkheid kunnen geven over ‘wat wil ik’ of ‘wat heb ik nodig’. Jouw persoonlijkheid en hulpvraag zijn het uitgangspunt.
Mijn begeleiding gaat er van uit dat elk mens het vermogen heeft om te groeien en te ontwikkelen, en gaat niet uit van goed of slecht, gezond of ziek. Ook kan het voor jou nodig zijn om aandacht te geven aan problemen uit het verleden die nog steeds in het heden een rol spelen. Met deze ontdekkingstherapie kun je in het hier en nu opnieuw leren aandacht te geven aan wat er eigenlijk in je leeft.

Hier-en-nu

We starten vanuit het hier en nu, en gaan kijken naar de manier waarop je dingen doet. We onderzoeken samen in een of meerdere gesprekken hoe je vastloopt en kijken ook waar jouw bewegingsmogelijkheden liggen. In de gesprekken bij Encontro ben je op ontdekkingsreis met jezelf. De ontmoeting met jezelf, je partner, of met mij als coach staat tijdens deze gesprekken centraal. Dat is het contact in het hier-en-nu. In die ontmoeting kun je ontdekken hoe jij dat doet en kun je erbij stilstaan hoe dat voor jou voelt: nabij, afstandelijk, levendig, gespannen, of juist ontspannen? Het gaat bij Encontro om de directe ervaring. Vervolgens kun je oefenen met ander gedrag en meteen ervaren hoe dat voor je is. Ik kan je daarbij begeleiden.

Het maakt niet uit hoe vaak je gevallen bent, maar wel hoe vaak je bent opgestaan
(Roel en Sonja Bouwkamp)